1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Kcn Sài Gòn - Bắc Giang
Thỏa thuận Bắc Giang
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang