1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: Khu công nghiệp Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội