công ty cổ phần green grapes

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Green Grapes
5 triệu - 7 triệu Vĩnh Long
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: congtycophangg@gmail.com