công ty cổ phần global malls

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

MAP
Địa chỉ Công ty: 76-78 TrầnThị Ngôi -Phường 4 - Quận 8