Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

công ty cổ phần giải pháp ez

Số nhân viên: 300 - 1000 nhân viên
Website: https://maybanhang.net/
19Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
7 triệu - 10 triệu 30/07/2019 Hồ Chí Minh
15 triệu - 20 triệu 01/01/1970 Đà Nẵng
7 triệu - 10 triệu 15/04/2019 Hồ Chí Minh
5 triệu - 7 triệu 25/03/2019 Hồ Chí Minh
Thỏa thuận 22/02/2019 Đà Nẵng
MAP
Địa chỉ Công ty: