2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 46 Bach Dang Str, Ward 2., Tan Binh Dist