Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Công Thương
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Công Thương
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Công Thương
5 triệu - 7 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Công Thương
5 triệu - 7 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Công Thương
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Công Thương
5 triệu - 7 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Công Thương
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Công Thương
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Công Thương
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: P.101, Toà nhà Vietinbank, Số 133 Kim Mã, P.Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội