2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình
7 triệu - 10 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện Thượng Đình
5 triệu - 7 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Phòng HCNS nhà máy Bắc Dương