2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Thủ Đô
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Thủ Đô
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Hà Đông, Hà Nội