Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Hải
7 triệu - 10 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Hải
7 triệu - 10 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Hải
7 triệu - 10 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Hải
5 triệu - 7 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Hải
7 triệu - 10 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Hải
7 triệu - 10 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Hải
5 triệu - 7 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Hải
7 triệu - 10 triệu Thanh Hóa
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 5 - Lô PH01 - Khu thương mại dịch vụ và dân cư B-TM - Khu đô thị mới Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa