Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Đăng
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Đăng
Trên 30 triệu Quảng Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Đăng
Trên 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Đăng
20 triệu - 30 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hải Đăng
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 9, ngõ 29 Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội