1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bắc Hồng
10 triệu - 15 triệu Vĩnh Phúc
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 129 Lam Sơn, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc