công ty cổ phần đầu tư vnj

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vnj
10 triệu - 15 triệu Hà Nội, Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vnj
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vnj
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 36 Thạch Bàn