Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

công ty cổ phần đầu tư vnj

Số nhân viên: 20 - 50 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

10 - 15 triệu 01/01/2020 Hà Nội, Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: