Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3
15 triệu - 20 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3
15 triệu - 20 triệu Hà Nam
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3
10 triệu - 15 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3
10 triệu - 15 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Thị trấn Bần Yên Nhân - Huyện Mỹ Hào- Tỉnh Hưng Yên