Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
Thỏa thuận Quảng Bình
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
5 triệu - 7 triệu Quảng Ngãi
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
5 triệu - 7 triệu Quảng Ngãi
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
7 triệu - 10 triệu Lào Cai
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
7 triệu - 10 triệu Nghệ An
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
7 triệu - 10 triệu Sơn La
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
5 triệu - 7 triệu Lào Cai
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
5 triệu - 7 triệu Nam Định
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
5 triệu - 7 triệu Quảng Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
7 triệu - 10 triệu Lào Cai
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
5 triệu - 7 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
7 triệu - 10 triệu Quảng Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
Thỏa thuận Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
5 triệu - 7 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
Thỏa thuận Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
5 triệu - 7 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
7 triệu - 10 triệu Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Phúc Hà
Thỏa thuận Quảng Ngãi
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô 2-4-5, Khu CN Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương , Quận Bắc Từ Liêm , Hà Nội , Việt Nam