Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Sakan Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Sakan Việt Nam
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô D1- D4 Cụm Công Nghiệp Đa Nghề Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh