Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Nhất Tín-Chi Nhánh Hà Nội (Nhất Tín Logistics)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Nhất Tín-Chi Nhánh Hà Nội (Nhất Tín Logistics)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Nhất Tín-Chi Nhánh Hà Nội (Nhất Tín Logistics)
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Nhất Tín-Chi Nhánh Hà Nội (Nhất Tín Logistics)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Phát Triển Nhất Tín-Chi Nhánh Hà Nội (Nhất Tín Logistics)
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Đường 4, Khu Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội