Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Phú Gia Thịnh
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Phú Gia Thịnh
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Nhà Phú Gia Thịnh
Thỏa thuận Đà Nẵng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tòa nhà PGT, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Hải Châu, Đà Nẵng