Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Yến
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Yến
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 121 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Dakao , Quận 1 , Hồ Chí Minh , Việt Nam