Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Thuận An (Taco)
Thỏa thuận Vĩnh Phúc
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Thuận An (Taco)
Thỏa thuận Vĩnh Phúc
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Thuận An (Taco)
Thỏa thuận Vĩnh Phúc
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lô C13, KCN Bá Thiện II, Xã Thiện Kế , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc , Việt Nam