Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Dầu Cá Châu Á (Công Ty Afo - Dầu Ăn Cao Cấp Ranee)
Trên 30 triệu Đồng Tháp
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dầu Cá Châu Á (Công Ty Afo - Dầu Ăn Cao Cấp Ranee)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Dầu Cá Châu Á (Công Ty Afo - Dầu Ăn Cao Cấp Ranee)
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm CN vàm Cống - Quốc Lộ 80 - An Thạnh - Bình Thành - Lấp Vò - Đồng Tháp