Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Đá Mài Số 1 Hải Dương
10 triệu - 15 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đá Mài Số 1 Hải Dương
15 triệu - 20 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đá Mài Số 1 Hải Dương
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đá Mài Số 1 Hải Dương
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Đá Mài Số 1 Hải Dương
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm Công nghiệp Gia Xuyên (CCN Gia Lộc I cũ) , xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương