Giới thiệu công ty

MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm Công nghiệp Gia Xuyên (CCN Gia Lộc I cũ) , xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương