Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Điện Hải Phòng (Heijco)
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: số 3, km 92, đường 5 mới, Hùng Vương, Hồng Bàng, HP