Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp Tự Động Hóa Việt Nam (Vass.,jsc)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp Tự Động Hóa Việt Nam (Vass.,jsc)
10 triệu - 15 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Giải Pháp Tự Động Hóa Việt Nam (Vass.,jsc)
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 4, tòa nhà số 16 phố Trần Điền, Hà Nội