Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Đại Dũng
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Đại Dũng
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Đại Dũng
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Đại Dũng
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Đại Dũng
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Đại Dũng
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Xây Dựng - Thương Mại Đại Dũng
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: B23/474C Trần Đại Nghĩa, ẤP 2, Xã Tân Nhựt , Huyện Bình Chánh , Hồ Chí Minh , Việt Nam