Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Hạ Long
15 triệu - 20 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Hạ Long
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Hạ Long
10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Hạ Long
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Hạ Long
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Hạ Long
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Hạ Long
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Hạ Long
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Hạ Long
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 178 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng