3Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Phương Bắc
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Phương Bắc
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Bao Bì Phương Bắc
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 194 Kiều Hạ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng