công ty cổ phần bao bì đồng phú

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

5 triệu - 7 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
5 triệu - 7 triệu Hưng Yên
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Vĩnh Khúc, Vĩnh Giang, Hưng Yên