Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Auto Hải Dương (Mazda-Kia Hải Dương)
Thỏa thuận Hải Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Km1, Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương