Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
7 triệu - 10 triệu 15/12/2018 Hồ Chí Minh
7 triệu - 10 triệu 15/12/2018 Hồ Chí Minh
MAP
Địa chỉ Công ty: 68 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh