Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Als Đông Hà Nội
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Als Đông Hà Nội
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Als Đông Hà Nội
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Als Đông Hà Nội
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Als Đông Hà Nội
5 triệu - 7 triệu Bắc Ninh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Cổ Phần Als Đông Hà Nội
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 10, đường 5, KCN VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn