Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

Công ty cổ phần ABC

Số nhân viên: Dưới 20 nhân viên
Website: Chưa cập nhật
2Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

7 - 10 triệu 30/03/2020 Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng hết hạn
3 - 5 triệu 31/12/2019 Hà Nội
MAP
Địa chỉ Công ty: Hà Nội