5Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Công Ty Alumax Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Alumax Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Alumax Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Công Ty Alumax Việt Nam
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Công Ty Alumax Việt Nam
7 triệu - 10 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Số 6A2.1 đường Gia Thượng, Phường thượng Thanh, Q.Long Biên, HN.