cơ khí nhật phát

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cơ Khí Nhật Phát
5 triệu - 7 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: 125/109 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng