Cơ hội và thách thức khi gia nhập WTO đối với Việt Nam

22/05/2021

Ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của WTO. Sự kiện này mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển của đất nước và những thách thức cần phải vượt qua khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại lớn nhất thế giới. Từ đó Việt Nam cũng sẵn sàng là phải đương đầu với rất nhiều những cơ hội và thách thức khi gia nhập WTO. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về những cơ hội hay thách thức đó là gì qua bài viết dưới đây nhé.

 

1. WTO là tổ chức nào? Sơ lược về Việt Nam gia nhập tổ chức WTO như thế nào?

WTO là một tổ chức thương mại thế giới có trụ sở chính đặt tại thủ đô Geneva của Thụy Sĩ, có nhiệm vụ giám sát các hiệp định thương mại giữa các nước thành viên theo các quy tắc thương mại. Các hoạt động của WTO nhằm xóa bỏ hoặc giảm bớt các rào cản đối với thương mại để tiến tới thương mại tự do.

Tháng 1/1995: Việt Nam xin gia nhập WTO. Một Ban công tác được thành lập để xem xét việc gia nhập của Việt Nam.

WTO là tổ chức nào?
WTO là tổ chức nào?

1996: WTO bắt đầu đàm phán Hiệp định Thương mại Song phương (BTA) với Hoa Kỳ. Năm 2001, nó có hiệu lực.

Sau khi kết thúc các cuộc đàm phán cuối cùng, WTO đã triệu tập một phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng được tổ chức ở Geneva để chính thức kết nạp Việt Nam vào WTO. Và kể từ ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của WTO.

2. Cơ hội và thách thức khi gia nhập WTO đối với Việt Nam

Những cơ hội nếu nhìn về tổng thể, Việt Nam tham gia WTO sẽ giành được rất nhiều cơ hội thuận lợi cả về trước mắt và lâu dài. Điển hình là:

2.1. Cơ hội khi tham gia vào tổ chức WTO

2.1.1. Việt Nam sẽ được hưởng chế độ tối huệ quốc và những đãi ngộ từ các quốc gia khác

Tức là với điều kiện các nước đó phải gia nhập WTO. Trong khi đó, nếu không phải là thành viên của WTO, hàng hóa nhập khẩu và một số dịch vụ từ Việt Nam sẽ bị đánh thuế trên diện rộng, thường cao hơn nhiều so với thuế suất MFN mà các thành viên dành cho nhau. Như vậy, Việt Nam khi trở thành thành viên của WTO sẽ được hưởng các ưu đãi MFN lâu dài của tất cả các nước thành viên khác, không có sự phân biệt đối xử, điều này có ý nghĩa tích cực đối với nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

 Việt Nam sẽ được hưởng chế độ tối huệ quốc và những đãi ngộ từ các quốc gia khác
 Việt Nam sẽ được hưởng chế độ tối huệ quốc và những đãi ngộ từ các quốc gia khác

Một trong những mục tiêu của WTO là tạo ra sự hợp tác cho các thành viên để kiểm soát thương mại quốc tế theo các tiêu chuẩn và quy tắc đã được thông qua để tạo điều kiện tiếp cận đối xử công bằng trong thương mại quốc tế và thị trường của nhau và do đó tăng khả năng cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của họ, đồng thời giúp loại bỏ lý do khiến các cường quốc thương mại lớn áp dụng các hành vi phân biệt đối xử trong việc thiết lập các hiệp định thương mại. thương mại và các biện pháp tự vệ giá và chống bán phá giá. Hiệp định thương mại Việt - Mỹ cũng quy định hai bên dành cho nhau chế độ tối huệ quốc và đối xử quốc gia, đây là một thuận lợi lớn cho chúng ta khi đàm phán.

Nếu là thành viên của WTO, chúng ta có thể tận dụng cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại đa phương để giải quyết công bằng hơn các vấn đề nảy sinh trong quan hệ kinh tế, thương mại với các nước, đặc biệt là với các nước khác, những quyền hạn thương mại khi

gia nhập WTO. Việc Việt Nam được hưởng nhiều hay ít các chế độ MFN và NT phụ thuộc vào các yếu tố này.

Đơn xin việc mẫu

2.1.2. Việc gia nhập WTO sẽ từng bước ổn định thị trường xuất khẩu

Điều này có ý nghĩa tích cực đối với nền kinh tế thị trường tại Việt Nam. Giữa các thành viên sẽ được thiết lập sự hợp tác để kiểm soát thương mại quốc tế theo các tiêu chuẩn và quy tắc đã được thông qua  là một mục tiêu của WTO nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường của nhau và hỗ trợ trong việc điều chỉnh thương mại quốc tế. vì sự phát triển nội tại của từng nền kinh tế thành viên 1.

 

Việc gia nhập WTO sẽ từng bước ổn định thị trường xuất khẩu
Việc gia nhập WTO sẽ từng bước ổn định thị trường xuất khẩu

Tại Vòng đàm phán Uruguay, các nước đã nhất trí cắt giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan để hàng hóa được lưu thông tự do giữa các nước thành viên. Nếu Việt Nam là thành viên của WTO sẽ được hưởng quy chế này để mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo quan hệ kinh tế thông thoáng với thế giới, có thêm cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài và giảm thiểu rủi ro trong thương mại quốc tế.

2.1.3. Gia nhập WTO chúng ta sẽ đẩy mạnh nền kinh tế với luật pháp và thông lệ quốc tế

Chúng tôi sẽ tạo ra một khuôn khổ pháp lý kinh tế và thương mại ổn định, góp phần tạo sự an tâm cho các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ tài chính của các tổ chức tài chính quốc tế. Ngoài ra, sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tận dụng tối đa nguồn lực bên trong tạo cơ chế thông thoáng hoạt động tự do các doanh nghiệp trong nước.

Chúng ta có thể tận dụng cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại đa phương để giải quyết công bằng hơn các vấn đề nảy sinh trong quan hệ kinh tế, thương mại với các nước, nhất là với các cường quốc thương mại.

Xem thêm: Hàng nhập khẩu là gì? Những điều cần biết về giá trị hàng nhập khẩu

2.2. Những thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức WTO

2.2.1. Khi đàm phán gia nhập WTO chúng ta cần thời gian để thích ứng

 

Khi đàm phán gia nhập WTO chúng ta cần thời gian để thích ứng
Khi đàm phán gia nhập WTO chúng ta cần thời gian để thích ứng

- Tỷ trọng của Việt Nam trong thương mại quốc tế rất nhỏ nên khả năng trả đũa của chúng ta trong trường hợp có tranh chấp thương mại với một nước phát triển lớn là rất hạn chế.

- Chúng ta còn thiếu đội ngũ chuyên gia pháp lý giỏi về thương mại quốc tế để đưa ra các chính sách vừa phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, vừa phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, xã hội của đất nước chúng ta.

2.2.2. WTO sẽ yêu cầu phải đưa ra những cam kết rất cụ thể đối với các doanh nghiệp nhà nước

WTO không cấm hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên các nước thành viên phải đảm bảo nguyên tắc cởi mở, không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp nhà nước với công ty tư nhân, giữa công ty trong nước và nước ngoài trong hoạt động kinh doanh.

Cam kết rất cụ thể đối với các doanh nghiệp nhà nước
Cam kết rất cụ thể đối với các doanh nghiệp nhà nước

2.2.3. Khi có tranh chấp với các thành viên WTO chúng ta ở thế yếu hơn

- Do chúng ta không có đủ đội ngũ chuyên gia pháp lý có chuyên môn và kinh nghiệm để xử lý các tranh chấp thương mại quốc tế. Đồng thời, WTO cũng sẽ yêu cầu chúng ta đẩy nhanh hơn nữa quá trình biến các doanh nghiệp nhà nước thành tư nhân và ban hành luật phù hợp với các quy định của WTO.

- Cụ thể, chúng ta sẽ phải lập danh mục các lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đồng thời thông báo công khai thời gian và mức ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước theo hướng: Hiện nay, các doanh nghiệp có quyền chi phối các ngành, lĩnh vực then chốt và sản phẩm không thể thiếu của nền kinh tế, mà chúng chiếm tỷ trọng lớn trong GDP, tổng thu ngân sách và thu ngân sách, hạn ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhà nước vẫn còn những yếu kém, hạn chế như quy mô nhỏ, cơ cấu chưa hợp lý, kết quả sản xuất kinh doanh chưa tương xứng với nguồn lực hiện có và sự hỗ trợ đầu tư. của Nhà nước, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp 4.

Khi có tranh chấp với các thành viên WTO chúng ta ở thế yếu hơn
Khi có tranh chấp với các thành viên WTO chúng ta ở thế yếu hơn

Vì vậy hiện nay, chúng ta đang tiếp tục đẩy nhanh cổ phần hóa một số doanh nghiệp nhà nước và chuyển các tổng công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ hoặc công ty con đang có kế hoạch sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan để bảo đảm doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị thế và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Mặc dù vậy, đây vẫn là một vấn đề lớn thách thức chúng ta.

Tóm lại, dưới đây là những cơ hội và thách thức khi gia nhập WTO đối với Việt Nam. Vậy nên, Việt Nam nhìn chung là sẽ cần phải cố gắng rất nhiều để đảm bảo sự phát triển toàn diện và học hỏi được từ các của gia khác.

 

Tìm hiểu về tư duy của người thành công

Những sự nổi bật trong tư duy của người thành công. Bạn có đang sở hữu những tư duy ấy? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết về lối tư duy đặc biệt này nhé.

Tư duy của người thành công

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào