cmc global

Số nhân viên: Chưa cập nhật
Website: Chưa cập nhật
1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cmc Global
1 triệu - 3 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: CMC Global, 8&9 Floor, CMC Tower, 11 Duy Tan, Cau Giay, Hanoi