Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cj Cgv Cinemas
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cj Cgv Cinemas
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cj Cgv Cinemas
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cj Cgv Cinemas
Trên 30 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cj Cgv Cinemas
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Cj Cgv Cinemas
Thỏa thuận Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Rivera Park Saigon, Floor 02, No.7/28 Thanh Thai St., Ward 14, Dist. 10, HCMC., Vietnam | Level 8, CDC Building, 25 Le Dai Hanh, Hanoi