[Giải đáp] Chưa đủ 18 tuổi làm hồ sơ xin việc được không?

01/07/2021

Bạn đang thắc mắc chưa đủ 18 tuổi có làm hồ sơ xin việc được hay không? Luật quy định về sử dụng người lao động từ độ tuổi nào? Cùng timviec365.com.vn giải đáp tất cả những thắc mắc về câu hỏi trên nhé!

1. Chưa đủ 18 tuổi hiểu thế nào cho đúng?

Khác với những người trưởng thành, người dưới 18 tuổi có tâm sinh lý và thể chất khác biệt. Người trưởng thành trên 18 tuổi là người phát triển đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chưa đủ 18 tuổi hiểu thế nào cho đúng?
Chưa đủ 18 tuổi hiểu thế nào cho đúng?

Nhiều bạn thắc mắc chưa đủ 18 tuổi có đi làm được không? Nhưng vẫn chưa hiểu đúng về luật quy định 18 tuổi là thế nào? Căn cứ khoản 1 Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015 được quy định như sau:

“Điều 21. Người chưa thành niên

Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.”

Như vậy, những người đủ 18 tuổi sẽ đủ cả ngày và tháng, chứ không chỉ tính năm. Ví dụ bạn sinh ngày 01 tháng 09 năm 2003, bạn còn 2 tháng nữa mới đủ 18 tuổi, khi đó bạn mới được coi là người trưởng thành.

Người 18 tuổi còn được gọi là người chưa thành niên, có thể chia thành 2 mốc: Người từ 6 tuổi đến 15 tuổi; Người đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi.

2. Quy định của pháp luật về độ tuổi được phép lao động?

Quan hệ lao động có thể được hiểu là các quan hệ xã hội phát sinh như sử dụng lao động, thuê mướn, trả công giữa người lao động và người sử dụng lao động, Bộ luật lao động đã quy định rõ ràng và cụ thể trong các điều khoản. Vậy luật quy định về độ tuổi được phép lao động thế nào?

Quy định của pháp luật về độ tuổi được phép lao động?
Quy định của pháp luật về độ tuổi được phép lao động?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2021, quy định độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động tại Việt Nam là 15 tuổi trừ một số trường hợp đặc biệt theo luật định. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định về độ tuổi được phép lao động tối đa mà chỉ có độ tuổi nghỉ hưu. Ngay cả khi bạn đã đến tuổi nghỉ hưu, bạn vẫn có thể được phép lao động và người sử dụng lao động vẫn có thể ký hợp đồng với người lao động theo quy định của pháp luật.

Việt Nam tính độ tuổi nghỉ hưu đối với nam là đủ 60 tuổi, nữ là đủ 55 tuổi. Quy định mới tại Bộ luật lao động năm 2019, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được điều chỉnh theo các năm. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu đối với nam hoạt động và làm việc trong điều kiện bình thường là 60 tuổi và 3 tháng, cứ mỗi năm sẽ tăng lên 3 tháng cho đến khi người nam đủ 62 tuổi vào năm 2028. Đối với người nữ lao động làm việc và hoạt động trong điều kiện bình thường sẽ là 55 tuổi 04 tháng, sau đó mỗi năm sẽ tăng thêm 04 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Việt Nam tính độ tuổi nghỉ hưu đối với nam là đủ 60 tuổi, nữ là đủ 55 tuổi
Việt Nam tính độ tuổi nghỉ hưu đối với nam là đủ 60 tuổi, nữ là đủ 55 tuổi

“Ngoài ra, pháp luật còn quy định về người lao động chưa thành niên tại Điều 143 Bộ luật Lao động năm 2019 như sau:

1. Lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 18 tuổi.

2. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không được làm công việc hoặc làm việc ở nơi làm việc quy định tại Điều 147 của Bộ luật này.

3. Người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi chỉ được làm công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

4. Người chưa đủ 13 tuổi chỉ được làm các công việc theo quy định tại khoản 3 Điều 145 của Bộ luật này.”

Như vậy, quy định của pháp luật về độ tuổi lao động thông thường chưa bao gồm tuổi nghỉ hưu là từ 15 đến 62 tuổi đối với nam và đối với nữ là 15 đến 60 tuổi. Nếu người sử dụng lao động sử dụng lao động dưới độ tuổi lao động hoặc những người đã quá tuổi lao động cần tuân theo Bộ luật lao động quy định.

Lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 18 tuổi
Lao động chưa thành niên là người lao động chưa đủ 18 tuổi

3. Chưa đủ 18 tuổi có làm hồ sơ xin việc được không?

Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi thì vẫn làm được hồ sơ xin việc, nhưng chỉ được làm những công việc nhẹ nhàng. Cụ thể, Bộ luật lao động năm 2019 được quy định như sau:

“Điều 163. Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên

1. Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần.

Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

3. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác;

5. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.”

Chưa đủ 18 tuổi có làm hồ sơ xin việc được không?
Chưa đủ 18 tuổi có làm hồ sơ xin việc được không?

Như vậy, người lao động chưa đủ 18 tuổi vẫn được phép làm hồ sơ xin việc, làm những việc nhẹ nhàng, không gây nguy hiểm, không độc hại và chỗ làm việc không ảnh hưởng đến nhân cách của họ. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động đủ 15 đến 18 tuổi làm việc quá 8 giờ 1 ngày và 40 giờ trong 1 tuần và không được sử dụng người thành niên làm những công việc như rượu, bia, thuốc lá, các chất gây tác động đến tinh thần và gây nghiện.

4. Người sử dụng lao động được phép sử dụng người lao động dưới 18 tuổi trong trường hợp nào?

Người sử dụng lao động được phép sử dụng người lao động dưới 18 tuổi, nhưng chỉ được sử dụng các công việc nhẹ nhàng và không sử dụng vượt quá thời gian quy định theo Điều 163 ở trên. Nếu sử dụng người lao động dưới 18 tuổi thì cần có sự đồng ý của bố, mẹ hoặc người giám hộ và không được để người lao động dưới 18 tuổi làm việc với các chất độc hại và chất cấm.

Người sử dụng lao động được phép sử dụng người lao động dưới 18 tuổi trong trường hợp nào?
Người sử dụng lao động được phép sử dụng người lao động dưới 18 tuổi trong trường hợp nào?

Ngoài ra, cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi vào các công việc cụ thể như sau:

“Điều 165 tại Bộ luật lao động năm 2019 quy định về các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên như sau:

1. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc sau đây:

a) Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên;

b) Sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc chất gây nghiện khác;

c) Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ;

d) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc;

đ) Phá dỡ các công trình xây dựng;

e) Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại;

g) Lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ;

h) Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên.

2. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc ở các nơi sau đây:

a) Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm;

b) Công trường xây dựng;

c) Cơ sở giết mổ gia súc;

d) Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở tắm hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử;

đ) Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên.”

Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên
Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người chưa thành niên

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc chưa đủ 18 tuổi có làm hồ sơ xin việc được không. Tóm lại, người chưa đủ 18 tuổi vẫn được làm hồ sơ xin việc, nhưng chỉ được làm các công việc nhẹ nhàng, không gây nguy hiểm cho bản thân, không được làm việc tại nơi có các chất cấm, chất độc hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần của người chưa thành niên.

Hồ sơ xin việc khu chế xuất gồm những gì

Ngoài bài viết chưa đủ 18 tuổi có làm hồ sơ xin được việc không, bạn có thể tham khảo bài viết hồ sơ xin việc khu chế xuất gồm những gì qua bài viết dưới đây nhé:

Hồ sơ xin việc khu chế xuất gồm những gì

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào