Chi phí tài chính là gì? Nhân tố tác động đến chi phí tài chính

20/01/2020

Chi phí tài chính được xác định là tiền lãi và các chi phí khác mà công ty phải chịu trong quá trình vay vốn. Chi phí tài chính còn được gọi là chi phí giao dịch hay chi phí vay mượn, chi phí nợ, … Bất kỳ công ty nào cũng cần các nhà tài chính và cần phải rõ ràng về chi phí tài chính. Người nắm giữ cổ phần cần cổ tức và lãi vốn trong khi đó chủ nợ lại yêu cầu các chi phí mà công ty phải trả. Tất cả những điều này liên quan mật thiết đến chi phí tài chính. Vậy chi phí tài chính là gì? Những nhân tố nào tác động đến chi phí tài chính? Cùng timviec365.com.vn tìm hiểu điều này bạn nhé!
Tạo CV Online

Việc Làm Ngành Tài Chính

1. Định nghĩa về chi phí tài chính

Chi phí tài chính được xác định là tiền lãi và các chi phí khác mà công ty phải chịu trong quá trình vay vốn. Chi phí tài chính còn được gọi là chi phí giao dịch hay chi phí vay mượn, chi phí nợ, … Chi phí tài chính chính được hình thành vì một doanh nghiệp hoạt động bằng hai nguồn khác nhau là vốn chủ sở hữu và nợ tài chính.

1.1. Tài trợ vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu là tài trợ vốn chủ sở hữu là quá trình bán quyền lợi sở hữu cho các nhà đầu tư khác nhau để gây quỹ cho các mục tiêu kinh doanh. Một trong những lợi thế của tài trợ vốn chủ sở hữu là tiền được huy động từ thị trường không phải hoàn trả, không giống như tài trợ bằng nợ có lịch trả nợ rõ ràng.

Quy mô và phạm vi tài trợ vốn chủ sở hữu bao gồm nhiều hoạt động, từ việc huy động vài trăm đô la từ bạn bè và người thân, đến các dịch vụ công cộng ban đầu (IPO) được đầu tư hàng tỷ đô la từ các tập đoàn khổng lồ và được đăng ký bởi một số lượng lớn các nhà đầu tư .

Một số loại hình tài chính từ bên ngoài cụ thể gồm:

- Nhà đầu tư “thiên thần”: Loại tài chính vốn này bao gồm các nhà đầu tư thường là thành viên gia đình hoặc bạn bè thân thiết của chủ doanh nghiệp. Ngay cả những cá nhân giàu có hoặc các nhóm của những cá nhân như vậy mở rộng tài chính cho các doanh nghiệp. Các nhà đầu tư “thiên thần” là một hình thức của các nhà đầu tư không chính thức thường có giá trị ròng cao thường là giữa bạn bè và gia đình của các doanh nhân đầu tư tiền của họ vào các doanh nhân bắt đầu kinh doanh dưới hình thức đầu tư một lần hoặc cung cấp tiền liên tục để giúp đỡ trong giai đoạn đầu với các điều khoản rất thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp. Vì mức độ rủi ro liên quan đến loại hình đầu tư như vậy là rất cao, thông thường họ đang đầu tư vốn ban đầu để đổi lấy nợ chuyển đổi hoặc vốn chủ sở hữu, tức là họ có quyền kiểm soát quyền sở hữu vốn của doanh nghiệp.

Tài trợ vốn chủ sở hữu
Tài trợ vốn chủ sở hữu

- Nhà đầu tư mạo hiểm: Loại tài chính vốn này bao gồm các nhà đầu tư là nhà đầu tư chuyên nghiệp và dày dạn kinh nghiệm và mở rộng tài trợ cho các doanh nghiệp được lựa chọn cẩn thận. Các nhà đầu tư như vậy phân tích các doanh nghiệp liên quan dựa trên các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và do đó họ rất chọn lọc chỉ liên quan đến việc đầu tư vào các doanh nghiệp được quản lý tốt và có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành cụ thể của họ.

Các nhà đầu tư mạo hiểm tin tưởng vào sự tham gia tích cực vào việc quản lý các công ty mà họ đầu tư vì nó giúp họ duy trì sự theo dõi mạnh mẽ về các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp và thực hiện các biện pháp để tối đa hóa lợi tức đầu tư của họ.

Các nhà đầu tư mạo hiểm thường đầu tư vào một doanh nghiệp ở giai đoạn đầu và cuối cùng thoát khỏi khoản đầu tư chuyển đổi doanh nghiệp thành một công ty đại chúng bằng cách bán cổ phiếu tại một sàn giao dịch chứng khoán thông qua quá trình Chào bán công khai ban đầu (IPO). Một nhà đầu tư mạo hiểm có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ từ IPO. Và các nhà đầu tư mạo hiểu nhưng họ không đầu tư số tiền vượt quá 1 triệu đô la.

- Góp vốn: Loại tài trợ vấn này bao gồm các nhóm nhà đầu tư lớn mở rộng tài trợ cho các doanh nghiệp.

- Chào bán, đấu thầu công khai: Một công ty trưởng thành có thể huy động vốn thông qua loại hình tài trợ vốn chủ sở hữu này dưới hình thức IPO. Trong loại hình gây quỹ này, một công ty có thể tìm nguồn vốn bằng cách bán cổ phiếu của công ty ra công chúng.

Thông thường, các nhà đầu tư tổ chức với quỹ quỹ lớn đầu tư vào các hoạt động gây quỹ như vậy. Một công ty chỉ sử dụng hình thức tài trợ vốn này sau khi đã huy động vốn thông qua các loại tài trợ vốn chủ sở hữu khác vì quy trình IPO có thể là một nguồn tài chính rất tốn kém và tốn thời gian.

1.2. Nợ tài chính

Sự khác biệt chính giữa nợ và vốn chủ sở hữu là tài trợ nợ là quá trình vốn được công ty huy động bằng cách bán các công cụ nợ cho các nhà đầu tư trong khi tài trợ vốn là một quá trình mà công ty huy động vốn bằng cách bán cổ phiếu của công ty ra công chúng. Ví dụ: Nợ của Pepsi đối với vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 0,5 lần trong năm 2009-1010. tuy nhiên, nó đã bắt đầu tăng nhanh và hiện ở mức 2,79 lần. Điều này có ý nghĩa gì với Pepsi? Hiểu rõ về nợ tài chính bạn sẽ nắm được điều này.

Nợ tài chính
Nợ tài chính

Nợ có nghĩa là vay tiền, và vay nợ có nghĩa là vay tiền mà không cho đi quyền sở hữu của bạn. Nợ tài chính có nghĩa là phải trả cả lãi và gốc vào một ngày nhất định; tuy nhiên với các điều kiện và thỏa thuận nghiêm ngặt với lý do là nếu điều kiện nợ không được đáp ứng hoặc không thành công thì sẽ có những hậu quả nghiêm trọng phải đối mặt.

Thông thường, lãi suất và thời gian đáo hạn hoặc ngày hoàn trả của các khoản vay nợ là cố định hoặc thảo luận trước. Việc hoàn vốn của các khoản gốc có thể được thực hiện bằng các khoản thanh toán đầy đủ hoặc một phần theo thỏa thuận trong hợp đồng cho vay. Nợ có thể là một hình thức cho vay hoặc dưới hình thức bán trái phiếu; tuy nhiên, họ không thay đổi các điều kiện của các khoản vay mà người cho vay tiền có thể đòi lại tiền của mình theo thỏa thuận. Và do đó, việc cho vay tiền đối với một công ty thường là an toàn cho bạn, chắc chắn sẽ lấy lại tiền gốc của bạn cùng với tiền lãi đã thỏa thuận ở trên.

Tài trợ nợ có thể là bảo đảm tài chính an toàn và không có bảo đảm thường là bảo đảm hoặc đảm bảo rằng khoản vay sẽ được trả hết, bảo đảm này có thể thuộc bất kỳ loại nào; trong khi một số người cho vay sẽ cho bạn vay tiền dựa trên ý tưởng của bạn hoặc thiện chí của tên bạn hoặc thương hiệu của bạn. Nhiều loại bảo đảm có thể được cung cấp để tận dụng tài chính nợ dựa trên tài chính bảo đảm hoặc nợ có thể được sử dụng như một loại cho vay không có bảo đảm khác nhau.

1.3. Vậy chi phí tài chính là gì?

Không có khoản tài chính nào miễn phí cho Công ty. Các nhà đầu tư vốn cổ phần yêu cầu lãi vốn và cổ tức cho các khoản đầu tư của họ và các nhà cung cấp nợ tìm kiếm các khoản thanh toán lãi.

Tuy nhiên, chi phí tài chính đề cập đến chi phí lãi vay và các khoản phí khác được trao cho các nhà tài trợ nợ. Chi phí lãi vay có thể dựa trên cả tài chính ngắn hạn và các khoản vay dài hạn.

Vậy chi phí tài chính là gì?
Vậy chi phí tài chính là gì?

Theo nghĩa rộng hơn, chi phí đi vay bao gồm các chi phí sau đây ngoài chi phí lãi vay:

- Khấu hao các khoản chiết khấu và phí bảo hiểm dựa trên các khoản vay của Công ty

- Khấu hao các chi phí khác phát sinh liên quan đến các khoản vay

- Chênh lệch ngoại tệ và lệ phí khi việc vay được thực hiện bằng ngoại tệ

 - Phí tài chính liên quan đến hợp đồng thuê tài chính

Chi phí tài chính được xác định bằng công thức: Tiền lãi = (Tổng số tiền đã trả lại - Tổng số tiền đã vay) / Tổng số tiền đã vay.

2. Các loại hình chi phí tài chính là gì?

Có các loại hình chi phí tài chính trong các loại hình tài trợ vốn khác nhau. Đó là:

2.1. Tài chính ngắn hạn

Tài chính ngắn hạn bao gồm thấu chi ngân hàng. Một khoản thấu chi ngân hàng bao gồm một khoản phí bảo trì hàng năm, cộng với tiền lãi cho số tiền rút ra và lệ phí khi không sử dụng tiền. Tiền lãi sẽ được tính khác nhau và tăng nếu rủi ro mặc định tăng. Một mức phí và lệ phí cao hơn được tính nếu sử dụng phương tiện giới hạn trái phép được sử dụng.

Tài chính ngắn hạn
Tài chính ngắn hạn

Thẻ tín dụng kinh doanh được sử dụng cho tài chính ngắn hạn. Chúng bao gồm phí và lãi hàng năm nếu việc thanh toán không được thực hiện đúng hạn. Nếu chủ thẻ tín dụng thanh toán các khoản phí đúng hạn, không tính lãi và chỉ có phí bảo trì sẽ được tính như nhau.

Tín dụng thương mại là rất phổ biến trong các doanh nghiệp. Tín dụng thương mại liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ về tín dụng. Mặc dù người bán không tính lãi hoặc phí trực tiếp, nhưng họ có xu hướng bao gồm chi phí đi vay trong giá vốn hàng bán bằng cách bán với giá cao hơn. Các doanh nghiệp thường giảm giá nếu thanh toán được thực hiện sớm và người mua có xu hướng mất cơ sở nếu mua bằng tín dụng.

2.2. Tài chính dài hạn

Chi phí chính của tài chính dài hạn và trung hạn là chi phí lãi và chi phí thông thường được ngân hàng khi các khoản vay được áp dụng. Chi phí tài chính phục thuộc vào phí lãi suất thay đổi. Điều này có thể áp dụng cho các khoản vay đảm bảo hoặc không đảm bảo – khoản vay được thế chấp bằng tài sản hoặc không thế chấp bằng tài sản.

Chi phí tài chính dài hạn bao gồm các khoản thuế hàng tháng, chi phí khấu hao, chi phí bảo trì và các chi phí vốn khác. Tỷ lệ cho thuê phụ thuộc vào từng kỳ và từng loại tài sản.

Tài chính dài hạn
Tài chính dài hạn

Hiểu rõ về chi phí tài chính, các nguồn chi phí tài chính sẽ giúp bạn củng cố kiến thức vững chắc trong quá trình theo dõi tài chính doanh nghiệp. Cùng với đó là xác định, chọn lựa các kế hoạch tài chính chuẩn xác, phù hợp nhất cho doanh nghiệp mình. Một lần nữa, timviec365.com.vn nhắc lại khái niệm chi phí tài chính là gì? Chi phí tài chính được xác định là tiền lãi và các chi phí khác mà công ty phải chịu trong quá trình vay vốn. Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ về khái niệm chi phí tài chính và những thông tin bổ ích khác cho mình.

Tạo cv ngay

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào
x