Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Chi Nhánh Phía Nam Công Ty CP Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Tp Hà Nội)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Chi Nhánh Phía Nam Công Ty CP Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Tp Hà Nội)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 3, Số 46 Trương Định, Phường 7, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh