Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Chi Nhánh Phía Nam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Tp. Hà Nội)
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Chi Nhánh Phía Nam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Tp. Hà Nội)
10 triệu - 15 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Chi Nhánh Phía Nam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Tp. Hà Nội)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Chi Nhánh Phía Nam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Tp. Hà Nội)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Chi Nhánh Phía Nam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Tp. Hà Nội)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Chi Nhánh Phía Nam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Tp. Hà Nội)
5 triệu - 7 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Chi Nhánh Phía Nam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Tp. Hà Nội)
7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
Chi Nhánh Phía Nam Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tài Sản Dầu Khí (Tp. Hà Nội)
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Tầng 3, 46 Trương Định, P.7 , Quận 3 , Hồ Chí Minh , Việt Nam