1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Chi Nhánh Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng - Tổng Công Ty Xây Dựng Lũng Lô
5 triệu - 7 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Hà Nội