Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#
Cập nhật hôm nay! 30.196 việc làm mới hôm nay trong 56.000 việc làm đang tuyển dụng BẤM XEM NGAY!#

chi nhánh công ty TNHH syn style

Số nhân viên: 50 - 100 nhân viên
Website: www.synstyledistribution.com
4Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng hết hạn
MAP
Địa chỉ Công ty: 105 Hồ Văn Huê, P.9, Q. Phú Nhuận, HCM