Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Chi Nhánh 104 - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Hà Nội
7 triệu - 10 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Chi Nhánh 104 - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Hà Nội
15 triệu - 20 triệu Hà Nội
Ứng tuyển ngay
Chi Nhánh 104 - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
Chi Nhánh 104 - Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Hà Nội
10 triệu - 15 triệu Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Trung tâm Thành phố Hải phòng, Đường Trần Quang Khải, Hải Phòng