Tìm Việc 365

Chỉ định thầu là gì? Các hình thức liên quan đến chỉ định thầu

1. Khái niệm chỉ định thầu là gì?

Trong hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp sẽ phải làm mọi cách có thể để thu về cho mình những dự án khả thi có khả năng thực hiện được. Có nhiều cách để doanh nghiệp nhận được dự án trong đó có hình thức chỉ định thầu. Chỉ định thầu là hình thức bên mời thầu dự án sẽ gọi điện trực tiếp cho một doanh nghiệp nào đó mà họ tin tưởng giao dự án cho doanh nghiệp đó thực thiện trong đó nhà thầu sẽ chấp nhận các yêu cầu của bên mời thầu đưa ra và ký hợp đồng.

Tham khảo: Việc làm Xây dựng

2. Các trường hợp áp dụng chỉ định thầu

Theo Khoản 1, Điều 22, Luật đấu thầu 2013, chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau

Trường hợp đầu tiên là gói thầu được mời cần phải được thực hiện ngay do có sự cố bất khả kháng xảy ra, gói thầu cần phải được xử lý, khắc phục ngay trước những nguy cơ có thể gây hại đến tính mạng con người mà rất ít tổ chức doanh nghiệp không muốn tham gia gói thầu này.

Thứ hai, đó là những gói thầu có tính bảo mật cao, gần như là tuyệt đối, gói thầu cần có sự triển khai ngay nhằm mục đích bảo vệ quốc gia, bảo vệ lãnh thổ của nước ta chẳng hạn như gói thầu xây dựng địa điểm căn cứ quân sự,… Tất cả các thông tin về dự án nói chung và dự án bảo mật nói riêng thì không được phép công bố với công chúng bằng bất cứ hình thức nào.

Trường hợp thứ 3, chỉ định thầu được áp dụng cho các dự án đặc biệt khó khăn, lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư thấp vì vậy mà các nhà thầu rất ngại các gói thầu này.

Thứ tư, chỉ định thầu được thực hiện với các gói thầu có lợi nhuận thấp, quy mô nhỏ lẻ, dẫn đến việc những nhà thầu sẽ không để ý đến và không muốn tham gia, ngược lại còn khiến nhà mời thầu tốn kém thời gian và chi phí mở thầu.

3. Các điều kiện được đặt ra để thực hiện chỉ định thầu

3.1. Áp dụng đối với nhà thầu

Các trường hợp áp dụng đấu thầu sẽ phải áp dụng theo các điều kiện sau:

– Để thực hiện việc chỉ định thầu, thì yêu cầu đầu tiên để tiến hành công việc là nhà thầu phải có được bản quyết định đầu tư dự án.

– Bản kế hoạch nhà thầu chỉ định phải được phê duyệt.

– Nguồn vốn phải luôn được sẵn sàng, sắp xếp hợp lý đối với từng giai đoạn của tiến độ thầu.

– Nhà thầu phải có dược bản dự toán phê duyệt kinh phí theo quy định của pháp luật.

3.2. Áp dụng với chủ đầu tư

Dự án khả thi và hiệu quả sẽ được gửi lên Chính phủ và sẽ phê duyệt sau khi Chính Phủ đã xem xét đáp ứng các điều kiện sau:

– Có báo cáo về phương án khả thi và hiệu quả.

– Giá cả nhà đầu tư đưa ra đối với gói thầu là hợp lý.

– Đáp ứng được các yêu cầu bảo vệ biên giới quốc gái, bảo vệ lãnh thổ và hải đảo.

Xem thêm: Bảo lãnh dự thầu là gì?

4. Ai là người quyết định áp dụng gói chỉ định thầu?

Theo quy định của luật đấu thầu thì người có thẩm quyền sẽ quyết định áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu sau khi được phê duyệt dự án. Theo Nghị định 85/2009/NĐ-CP được chia làm 2 trường hợp:

– Đối với gói thầu quy định tại điểm k khoản 2 Điều 40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP: Thủ tướng Chính Phủ được quyết định việc chỉ định thầu.

– Đối với gói thầu quy định ngoài Điểm k Khoản 2 Điều 40 Nghị định 85/2009/NĐ-CP: Người có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định của luật pháp về luật đấu thầu.

5. Những hạn chế của chỉ định thầu

Song song với việc tồn tại những điểm tích cực thì chỉ định thầu cũng tồn tại một số mặt tiêu cực mà các cơ quan, chính quyền nhà nước cần phải nắm rõ.

Chỉ định thầu tiềm ẩn những rủi ro, nguy cơ và những hậu quả khó lường do sự thiếu minh bạch, không tuân thủ đúng các bước theo quy định của pháp luật.

Hình thức chỉ định thầu mang tính chi phối, đấu thầu cạnh tranh đã chứng minh được các lợi ích của việc chỉ định thầu nhưng sự chi phối vẫn được thể hiện một cách rõ ràng.

Việc chỉ định đầu có thể gây ra sự ảnh hưởng đối với dự án do việc thiếu minh bạch không chứng minh được sự cạnh tranh, gây ra việc dự án có thể bị chậm tiến độ.

Rất nhiều các dự án nhỏ lẻ được phê duyệt, mỗi án con số dự án nhỏ lẻ đó lên đến hàng chục nghìn, một con số không hề nhỏ, điều này gây ra tình trạng nguồn vốn bị chia nhỏ cho các dự án, không đủ vốn cho các nguồn vốn lớn cần thực hiện trước và dẫn đến việc dự án bị chậm tiến độ, còn xảy ra tình trạng nợ đọng nhà thầu và có nguy cơ trở thành nợ xấu trong ngân hàng địa phương tăng lên.

Từ các hạn chế trên của chỉ định thầu, các bạn có thể thấy còn rất nhiều bất cập trong việc chỉ định thầu. Các dự án của gói thầu công làm giảm hiệu suất của gói thầu. Và mặt trái càng được thể hiện rõ khi nhà thầu được chỉ định có năng lực kém và thường xuyên làm chậm tiến độ của gói thầu.

Đọc thêm: Giải đáp mọi thắc mắc liên quan về chi phí hạng mục chung

6. Quy trình chỉ định thầu

Bước thứ nhất

Hiện nay, các quy trình chỉ định thầu vẫn được áp dụng theo đúng quy trình pháp luật đưa ra. Theo Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có các vấn đề cần chú ý như sau:

Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền quyết định giao gói thầu đó cho nhà thầu có năng lực thực sự và có kinh nghiệm để tiến hành thực hiện gói thầu đó. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được giao thì bên phụ trách sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành các thủ tục về chỉ định thầu bao gồm:

+) Chuẩn bị đầy đủ và gửi bản hợp đồng cho bên phía nhà thầu. Hợp đồng đảm bảo đầy đủ các nội dung về phạm vi, công việc cần làm, thời gian thực thi gói thầu, chất lượng khi hoàn thành gói thầu và xác định giá trị tương ứng của gói thầu.

+) Các kết quả này phải được hai bên bàn bạc rõ ràng và cùng chấp thuận các điều khoản có trong hợp đồng.

Bước thứ hai

Đối với các gói thầu được quy định tại Điều 54 , Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: Đối với bên mời thầu, sẽ căn cứ vào các mục tiêu, phạm vi, quy mô gói thầu, dự toán chi tiêu được phê duyệt chuyển tới các nhà thầu và được chủ đầu tư xem xét về năng lực và kinh nghiệm thực tế của nhà thầu đó.

Bước thứ ba

Thực hiện ký hợp đồng. Bản hợp đồng này rất quan trọng, nó là chứng cứ duy nhất đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên, phải được soạn thảo một cách kỹ lưỡng không được có bất kỳ sai sót dù là nhỏ nhất đáp ứng được yêu cầu pháp luật. Cùng với bản hợp đồng đó là các giấy tờ khác liên quan tới gói thầu được giao cho cả hai bên nhằm đảm bảo quyền lợi chung.

7. Hạn mức chỉ định thầu là gì?

Những trường hợp được áp dụng hạn mức chỉ định thầu theo Điều số 54, Nghị định 63/2014/NĐ-CP được áp dụng như sau:

Trường hợp không vượt quá hạn mức 500 triệu đồng gồm các gói dịch vụ tư vấn, gói dịch vụ phi tư vấn và gói dịch vụ công.

Các gói thầu có dự án thường xuyên phải mua nguyên vật liệu xây dựng, hoặc quần áo lao động cho nhân viên, các trang thiết bị đồ dùng cần thiết sử dụng ở công ty thì hạn mức không vượt quá 100 triệu đồng.

Ngoài ra còn có các gói thầu hạn mức chỉ định không vượt quá 1 tỷ đồng bao gồm: Các gói thầu mua sắm hàng hóa, mua vật tư, các gói thầu mua các sản phẩm công, gói hỗn hợp, gói thầu trong việc xây lắp.

Do vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào muốn được áp dụng chỉ định thầu thì phải đảm bảo được tất cả các điều kiện quy định theo luật đấu thầu và còn phải đáp ứng được các yêu cầu riêng đối với từng trường hợp cụ thể thì mới có cơ hội được chỉ định thầu.

>> Thuế nhà thầu là gì và những thông tin bạn không nên bỏ qua!

8. Hình thức xử lý đối với việc chỉ định thầu trái phép là gì?

Đối với các chỉ định thầu không tuân theo đúng quy định của pháp luật theo luật đấu thầu thì tùy theo từng tình tiết quan trọng, tùy theo từng mức độ vi phạm mà sẽ có các hình thức xử phạt khác nhau.

Trong trường hợp việc chỉ định thầu gây ra thiệt hại lớn về người, về tài sản với giá trị lớn, nhà thầu bắt buộc phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại là điều đương nhiên, bên cạnh đó còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu như bên chủ đầu tư khởi kiện và không chấp nhận thương lượng. Mức phạt có thể lên tới 20 năm tù giam.

Ngoài ra người vi phạm có thể bị đình chỉ công tác, hoạt động công việc nhất định từ 1-5 năm hoặc có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo mức độ vi phạm

Còn rất nhiều các vấn đề khác nữa liên quan đến chỉ định thầu, nó không đơn giản là lĩnh vực kinh doanh bình thường nữa mà mức độ nghiêm trọng liên quan đến pháp luật.

9. Giải pháp nâng cao hiệu quả đối với chỉ định thầu

Với những bất cập trong việc chỉ định thầu thì nhà nước đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu thầu. Bộ KH-ĐT nhấn mạnh việc tăng cường áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn các nhà thầu một cách khách quan nhất.

Giảm bớt lượng hồ sơ chỉ định thầu nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Khi thẩm định và phê duyệt lựa chọn các nhà thầu thì người có thẩm quyền phê duyệt tránh chia nhỏ gói thầu để áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Riêng với các gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu, yêu cầu các chủ đầu tư sẽ áp dụng hình thức chỉ định thầu một cách cạnh tranh, lành mạnh hơn.

Bộ KHĐT cũng ra chỉ định, cần gắn trách nhiệm với người đứng đầu có thẩm quyền xét duyệt các dự án gói thầu, nếu không làm đúng theo quy định mà có hành vi gian lận, dung túng, hối lộ thì sẽ có hình phạt nghiêm khắc đối với người đó

Trên đây là toàn bộ những thông tin chia sẻ cho các bạn về khái niệm chỉ định thầu là gì và những gì liên quan đến chỉ định thầu, qua bài viết này tôi hy vọng các bạn nào đang làm lĩnh vực liên quan đến các dự án có gói thầu thì các bạn có thể nắm rõ kiến thức về nó, Và để tìm hiểu thông tin về các lĩnh vực khác các bạn có thể truy cập vào trang timviec365.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Exit mobile version