Top 10 những câu hỏi phỏng vấn ngành kế toán phổ biến nhất!

22/12/2019

Việc làm ngành kế toán hiện nay rất rộng mở, tuy nhiên cạnh tranh công việc cũng vô cùng gay gắt. Dưới đây là Top 10 những câu hỏi phỏng vấn ngành kế toán cùng gợi ý trả lời cho bạn.

Kiếm việc làm

1. Câu hỏi 1: Theo bạn nghề kế toán cần những tố chất gì?

Gợi ý trả lời:

Câu hỏi này cũng như sự kiểm chứng về việc bạn đang có những yếu tố gì để làm được kế toán. Bạn hãy tự tin trả lời những yếu tố mà bạn đã biết ví dụ một số tố chất cần có như: sự cẩn thận, tư duy nhanh, khả năng làm việc dưới cường độ công việc cao, …

Những tốt chất bạn có thể đến trong câu trả lời của mình như sau:

- Đạo đức và tính toàn vẹn là những đặc điểm có giá trị trong một kế toán viên. Họ phải biết ngay từ sai và luôn thể hiện sự liêm chính trong các hoạt động kế toán và kế toán của mình.

- Mặc dù kế toán cần phải nắm vững những điều cơ bản, nhưng họ cũng phải thể hiện sự quan tâm trong việc cập nhật. Với sự ra đời của các nguyên tắc, luật và thuế mới, lĩnh vực kế toán luôn thay đổi. Kế toán phải đảm bảo rằng họ có sự hiểu biết thấu đáo về những tin tức và sự phát triển mới nhất trong lĩnh vực của họ. Ngày nay, công nghệ đang đóng một vai trò lớn hơn trong ngành và kế toán phải nhận thức được những xu hướng mới nổi này. Một kế toán viên không tiếp tục học hỏi sẽ không còn là tài sản cho một tổ chức trong thời gian dài.

 Câu hỏi 1: Theo bạn nghề kế toán cần những tố chất gì?

- Điều cần thiết là kế toán phải chính xác trong công việc của họ. Việc đặt sai chữ số hoặc thậm chí dấu phẩy có thể dẫn đến rủi ro tài chính lớn cho một tổ chức. Như vậy, kế toán phải tập trung vào các chi tiết và chú trọng nhiều vào tính chính xác của công việc. Kế toán phải phát triển kỹ năng kiểm tra công việc của họ đến mức đó là bản chất thứ hai đối với họ.

- Kế toán cần phải giải quyết rất nhiều giấy tờ, số và dữ liệu hàng ngày. Để luôn đứng đầu trong tất cả các chi tiết này và truy cập đúng thông tin một cách hiệu quả, họ phải thể hiện các kỹ năng tổ chức tuyệt vời.

- Một phẩm chất tốt của một kế toán viên là chấp nhận kết quả và bất kỳ sự sụp đổ nào trong công việc của họ. Kế toán phải sở hữu những sai lầm của họ và đảm bảo rằng chúng không lặp lại. Những sai lầm có thể xảy ra với ngay cả người siêng năng nhất. Tuy nhiên, kế toán nên thực hiện các bước để ngăn chặn sự thiếu chính xác.

- Kế toán và kế toán đòi hỏi một nỗ lực nhóm. Một kế toán viên phải có khả năng làm việc với một nhóm trong việc cung cấp công việc cần thiết. Họ phải thoải mái gặp gỡ trực tiếp với khách hàng và điều phối các nhiệm vụ với phần còn lại của nhóm bao gồm các bên liên quan cao cấp. Kế toán phải biết cách làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu của tổ chức.

Câu hỏi 10: Các kỹ thuật kiểm soát hàng tồn kho là gì?

- Kế toán là cần thiết trong một loạt các lĩnh vực và ngành công nghiệp. Mặc dù các nhiệm vụ cơ bản vẫn giữ nguyên, các yêu cầu và chức năng bổ sung có thể được dự kiến ​​của kế toán viên trong các lĩnh vực cụ thể. Như vậy, kế toán viên phải nắm bắt kỹ lưỡng về ngành và lĩnh vực kinh doanh của khách hàng. Hiểu các yêu cầu, mục tiêu và cách thức hoạt động của doanh nghiệp là rất quan trọng để xác định đúng cách để tiến hành kế toán.

- Một trong những phẩm chất quan trọng nhất của một kế toán giỏi, đáng tin cậy, là một tài sản có giá trị trong lĩnh vực này.

- Sáng tạo là một trong những phẩm chất cá nhân có giá trị của một kế toán viên. Những ngày này, kế toán cần phải sáng tạo khi crunch số. Họ phải có khả năng phát triển những ý tưởng và chiến lược mới để giải quyết các vấn đề phức tạp và độc đáo.

Tham khảo: Tìm việc làm kế toán nhanh chóng.

2. Câu hỏi 2: Bạn thường sử dụng phần mềm nào trong việc làm kế toán

Gợi ý trả lời:

Bạn đang sử dụng hãy đã tìm hiểu về phần mềm kế toán nào thì hãy kể ra nhé, lưu ý rằng bạn cũng nên chia sẻ việc bạn sử dụng nó cho những chức năng như thế nào (phần mềm misa, fast, effect…)

Câu hỏi 2: Bạn thường sử dụng phần mềm nào trong việc làm kế toán

3. Câu hỏi 3: Giả sử bạn được đưa ra báo cáo tài chính của ba đối thủ cạnh tranh khác nhau. Bạn được yêu cầu xác định xem ai trong số ba người này đang ở trong tình trạng tài chính tốt nhất. Hai thông số chính mà bạn sẽ sử dụng để đánh giá là gì?

Gợi ý trả lời:

Hai tham số mà tôi muốn kiểm tra là:

a) Tương quan giữa doanh thu và lợi nhuận của tổ chức - Một công ty có doanh thu cao hơn không nhất thiết phải hoạt động tốt.

Ví dụ: Hãy để chúng tôi nói rằng doanh thu của Công ty A là 1000 tỷ đồng nhưng công ty đã bị lỗ nặng. Mặt khác, Công ty B chỉ có 500 tỷ nhưng đã hòa vốn và đang kiếm được lợi nhuận khoảng 7% tổng doanh thu. Không cần phải nói rằng Công ty B hiệu quả hơn và có lợi nhuận. Việc quản lý của công ty này đang đi đúng hướng. Càng nhiều lợi nhuận, càng tốt sẽ là cổ tức được tuyên bố cho các cổ đông của nó và khả năng trả nợ và lãi tốt hơn.

b) Tỷ lệ nợ  - vốn chủ sở hữu - Một số dư thích hợp cần được duy trì giữa hai - nợ và vốn chủ sở hữu . Chỉ có nợ có nghĩa là chi phí lãi suất cao. Chỉ có vốn chủ sở hữu có nghĩa là công ty không tận dụng các cơ hội có sẵn trên thị trường để có lãi suất thấp hơn.

Mẹo 1: Tính thanh khoản cũng là một tham số khác có thể được đề cập nếu được yêu cầu. Đối với điều này, bạn có thể tính toán vốn lưu động của mỗi công ty và đưa ra kết luận. Vốn lưu động không được quá cao dẫn đến việc chặn vốn của công ty và cũng không nên quá thấp, điều đó sẽ không đáp ứng các yêu cầu tài trợ hàng ngày.

Câu hỏi 3: Giả sử bạn được đưa ra báo cáo tài chính của ba đối thủ cạnh tranh khác nhau. Bạn được yêu cầu xác định xem ai trong số ba người này đang ở trong tình trạng tài chính tốt nhất. Hai thông số chính mà bạn sẽ sử dụng để đánh giá là gì?

Mẹo 2: Chuẩn bị phỏng vấn nên bao gồm nghiên cứu các tỷ lệ chính của ngành công nghiệp nhất định và các đối thủ cạnh tranh của công ty. Câu hỏi trên khi được trả lời với các tỷ lệ sẽ tạo ra tác động lớn hơn và tốt hơn đối với người phỏng vấn. Hãy xem hướng dẫn đầy đủ này để phân tích tỷ lệ.

Gợi ý: Việc làm kế toán nội bộ

4. Câu hỏi 4: Các luồng kế toán khác nhau là gì?

Gợi ý trả lời:

Có 3 luồng kế toán khác nhau:

Kế toán tài chính: là quá trình các giao dịch kinh doanh được ghi lại một cách có hệ thống trong các sổ sách kế toán khác nhau được tổ chức duy trì để lập báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính này về cơ bản có hai loại: Thứ nhất là Báo cáo lợi nhuận hoặc Tài khoản lãi và lỗ và thứ hai là Bảng cân đối kế toán.

Kế toán chi phí: là quá trình phân loại và ghi lại chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của tổ chức một cách có hệ thống, để chắc chắn chi phí của một trung tâm chi phí với ý định kiểm soát chi phí.

Kế toán quản trị: là quá trình phân tích, giải thích và trình bày thông tin kế toán được thu thập với sự trợ giúp của kế toán tài chính và kế toán chi phí, nhằm hỗ trợ quản lý trong quá trình ra quyết định, tạo chính sách và hoạt động hàng ngày của một tổ chức. Như vậy cho thấy kế toán quản trị dựa trên kế toán tài chính và kế toán chi phí.

5. Câu hỏi 5: Nếu bạn được làm CFO của công ty này, những thay đổi bạn muốn đề xuất với Ban giám đốc của công ty là gì?

Gợi ý trả lời:

Đây là một câu hỏi khó và cần được trả lời cẩn thận. Thật khó để trả lời điều này bởi vì thay đổi chỉ được chấp nhận đối với hầu hết các tổ chức khi nó dẫn họ đến con đường tiến bộ. Trở thành CFO có rất nhiều trách nhiệm và khi bạn trực tiếp nói về việc thay đổi mọi thứ trong tổ chức mà bạn thậm chí không phải là một phần của nó, nó có thể thể hiện rất nhiều sự kiêu ngạo từ phía bạn. Đồng thời không muốn thay đổi có nghĩa là bạn có thể dễ dàng bị bẻ cong mà một lần nữa không phải là một đặc điểm tốt cho CFO. Vì vậy, câu trả lời nên được đóng khung như sau:

Câu hỏi 5: Nếu bạn được làm CFO của công ty này, những thay đổi bạn muốn đề xuất với Ban giám đốc của công ty là gì?

"Là giám đốc tài chính của công ty, nhiệm vụ đầu tiên của tôi là tìm hiểu về doanh nghiệp, mô hình doanh thu, các quy trình theo cấp độ rộng hơn và làm quen với quản lý và nhóm báo cáo với tôi. Cá nhân tôi tin rằng trước khi đề xuất bất kỳ thay đổi nào, biết những điều này là rất quan trọng. Khi tôi dành đủ thời gian trong hệ thống, tôi sẽ có thể đề xuất các thay đổi trên cơ sở thực tiễn tốt nhất của ngành, phản ứng với các đối thủ cạnh tranh và kỳ vọng của cổ đông."

>> CV xin việc mẫu giúp bạn ghi điểm với NTD

6. Câu hỏi 6: Chi phí vốn là gì? Có nên không khi xem xét các khoản chi tiêu này trong khi tính toán khả năng sinh lời trong một khoảng thời gian nhất định?

Gợi ý trả lời:

Đây là câu hỏi về kiến thức mà bạn đc học và áp dụng vào thực tế công việc bạn đã làm. Là sự kiểm tra nhỏ của NTD về kiến thức của bạn.

Chi phí vốn là một khoản phát sinh để có được các tài sản dài hạn như đất đai, nhà của, thiết bị được sử dụng liên tục cho mục đích kiếm thu nhập. Chi phí vẫn không phải là sản phẩm để bán. Các chi phí này được ghi nhận là tài sản của doanh nghiệp. Ví dụ: Chi phí mua một tài sản, môi giới và hoa hồng được trả.

Và không nên xem xét chi tiêu vốn trong khi tính toán lợi nhuận vì lợi ích phát sinh từ chi tiêu vốn là lợi ích dài hạn và không thể được thể hiện trong cùng năm tài chính mà họ đã được thanh toán. Họ cần được trải đều trong một số năm để thể hiện vị trí thực sự trong bảng cân đối cũng như đánh giá được lãi và lỗ.

7. Câu hỏi 7: Giải thích những chi phí bình thường và chi phí bất thường là gì?

Gợi ý trả lời:

Đây là câu hỏi chuyên ngành cơ bản, nên bạn không được trả lời sai câu hỏi này nhé.

Ví dụ câu trả lời:

Chi phí bình thường là chi phí bình thường hoặc thường xuyên phát sinh trong các điều kiện bình thường trong các hoạt động bình thường của tổ chức. Chúng là tổng của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thực tế, chi phí lao động thực tế và chi phí trực tiếp khác. Ví dụ: sửa chữa, bảo trì, trả lương cho nhân viên.

Câu hỏi 5: Nếu bạn được làm CFO của công ty này, những thay đổi bạn muốn đề xuất với Ban giám đốc của công ty là gì?

Chi phí bất thường là các chi phí bất thường hoặc không thường xuyên không phát sinh do các tình huống bất thường của hoạt động hoặc sản xuất. Ví dụ: phá hủy do hỏa hoạn, tắt máy móc, khóa ngoài, v.v....

Xem thêm: Tìm việc làm kế toán tại Hà Nội

8. Câu hỏi 8: Khi bạn mua 1 tài sản cho công ty, 3 tác động đến báo cáo tài chính là gì?

Gợi ý trả lời:

Đây là một câu hỏi kế toán cơ bản khác sẽ cho phép bạn đánh giá sự hiểu biết về báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập. Nhưng trước khi trả lời, ứng viên có thể sẽ hỏi bạn về thời điểm mua lại và chi phí mua máy móc được lấy từ đâu?

9. Câu hỏi 9: Đưa ra gợi ý để cải thiện dòng vốn lưu động của công ty?

Gợi ý trả lời:

Theo tôi, chứng khoán trong tay có thể là chìa khóa để cải thiện vốn lưu động của công ty. Trong số tất cả các thành phần của vốn lưu động, cổ phiếu là thứ được kiểm soát bởi chúng tôi. Chúng tôi có thể gây áp lực cho các con nợ phải trả tiền cho chúng tôi ngay lập tức nhưng chúng tôi không thể kiểm soát trực tiếp chúng vì chúng là các thực thể pháp lý riêng biệt và cuối cùng, chúng là những người cho chúng tôi kinh doanh. Chúng tôi có thể có xu hướng trì hoãn thanh toán của các nhà cung cấp nhưng điều đó làm hỏng quan hệ kinh doanh và cản trở thiện chí trong ngành. Ngoài ra, nếu chúng tôi trì hoãn thanh toán, họ có thể không cung cấp hàng hóa trong tương lai. Giữ thanh khoản dưới dạng tiền trong ngân hàng có thể giúp dòng vốn lưu động nhưng nó đi kèm với chi phí cơ hội. Giữ tất cả những điều này trong tâm trí, cá nhân tôi tin rằng quản lý hàng tồn kho có thể đi một chặng đường dài trong việc cải thiện vốn lưu động của công ty. Dự trữ quá mức nên tránh và tỷ lệ doanh thu cổ phiếu phải cao.

Câu hỏi 9: Đưa ra gợi ý để cải thiện dòng vốn lưu động của công ty?

Câu trả lời này cũng chung chung về bản chất. Có những ngành hoạt động dựa trên vốn lưu động tiêu cực cũng như thương mại điện tử, viễn thông, v.v ... Vì vậy, hãy làm một chút nghiên cứu về vốn lưu động trước khi trả lời.

Có thể bạn quan tâm: Việc làm kế toán tại Hồ Chí Minh

10. Câu hỏi 10: Các kỹ thuật kiểm soát hàng tồn kho là gì?

Gợi ý trả lời:

- Số lượng đặt hàng kinh tế trong thực tế

- Định mức hàng tồn kho

- Mức độ cao nhất

- Cấp độ thấp nhất

- Mức trung bình

- Cấp lại đơn hàng

- Mức độ nguy hiểm.

Câu hỏi 10: Các kỹ thuật kiểm soát hàng tồn kho là gì?

Hy vọng rằng thông qua bài viết này bạn đã nắm rõ hệ thống những câu hỏi phỏng vấn ngành kế toán cùng gợi ý câu trả lời cho mình.

Tạo cv ngay

Tham gia bình luận ngay!

captcha
Chưa có bình luận nào
x