1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cannon Far East Pte Ltd
Thỏa thuận Hải Phòng
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Phòng số 8, FOSCO, số 23 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP Hồ Chí Minh