Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa
Trên 30 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa
20 triệu - 30 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa
20 triệu - 30 triệu Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa
Thỏa thuận Khánh Hòa
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Lot D4b, Northern Peninsula Cam Ranh, Cam Hai Dong Commune, Cam Lam District, Khanh Hoa Province