1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cai Lan Oils & Fats Industries Company Ltd - Hcmc Brand
Thỏa thuận Hồ Chí Minh
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Royal Tower A, 235 Nguyen Van Cu, Dist.1, HCMC