1Việc làm

Giới thiệu công ty

Chúng tôi đang tuyển dụng

Cadi-Sun Nhà Máy Hoàng Dương
7 triệu - 10 triệu Hải Dương
Ứng tuyển ngay
MAP
Địa chỉ Công ty: Cụm CN Lương Điền - HUyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương